Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Aké sú najzávažnejšie vrodené očné postihnutia a vady očného pozadia či očnej šošovky u malých detí?

Zdieľajte príspevok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vývoj oka počas vnútromaternicového života je dôležitý pre správnu funkciu jeho jednotlivých častí. Začiatok diferenciácie zrakového ústrojenstva začína u 2,5 mm embrya, to zodpovedá zhruba 6. týždňu tehotenstva. Základnou zložkou zrakového orgánu je sietnica, ktorá je dominantná vo vývoji a od nej sa formujú ostatné časti oka. V 7. mesiaci vnútromaternicového života je diferenciácia sietnice takmer ukončená, ale vaskularizácia periférie partií sietnice chýba a tiež vývoj dúhovkorohovkového uhla ešte nie je ukončený pre správny odtok vnútroočnej tekutiny.

Najviac ohrozenou skupinou detí sú tie, ktorých pôrodná hmotnosť je nižšia ako 1500 g a zvlášť nižšia ako 1000 g. Ďalej sú ohrozenou skupinou bábätka, ktoré boli v priebehu prvého týždňa života v inkubátore. Patria tu aj deti narodené pred 32. týždňom post koncepčného týždňa. Riziko vzniku patológie v očiach je vyššie, čím skôr sa bábätko narodí a čím je bábätko mladšie. Po narodení je bábätko kontrolované pediatrom alebo neonatológom na zhodnotenie priebehu popôrodnej adaptácie a odhalenie vrodených vývojových chýb.

Retinopatia sa týka najviac nedonosených detí, a tiež u tých, ktorí podstúpili kyslíkovú terapiu

Jedná sa o postihnutie nezrelej sietnice v mieste sietnicových ciev v zadnej časti oka vysielajúce vizuálne signály do mozgu. Pri neskorom záchyte postihnutia môže viesť k tvorbe jaziev a oddeleniu sietnice od oka s výrazným poklesom zrakovej ostrosti s pridruženou šerosleposťou a poruchou farbocitu, v závažných prípadoch môže viesť až k praktickej slepote. Retinopatia je najčastejšou príčinou ťažkého zrakového postihnutia v detskom veku vo vyspelých krajinách. Hlavným rizikovým faktorom je použitie kyslíkovej terapie u predčasne narodených detí alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou menšou ako 1250 g.

Vyšetrenie sa vykonáva pri mydriáze (roztiahnutí zrenice) po podaní kvapiek určených na roztiahnutie zrenice. Dieťaťu sa zasunie rozvierač pod viečkami, aby sa zamedzilo žmurkanie. Do pusinky bábätka sa vloží tyčinka s napustenou sacharózou. Očný lekár s asistenciou skúma pomocou oftalmoskopu a špeciálnym zväčšením stav sietnice.

Cieľom liečby je zabrániť odlúčenie sietnice a zároveň dosiahnuť normálnu zrakovú ostrosť postihnutého. Súčasne sa používa transpupilárna laserová fotokoagulácia alebo veľmi účinná je intravitreálna aplikácia protilátok proti vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru (VEGF).

Retinoblastóm je v pokročilom stave možné zaznamenať sivobielym sfarbením zrenice alebo nápadné sú príliš veľké oči

Retinoblastóm je druhým najčastejším nádorom oka, ktorý vyrastá z nezrelých sietnicových buniek. Nádor je iniciovaný väčšinou na základe genetickej mutácie a týka sa 1 z 20 000 prípadov novonarodených detí. V ČR je za rok diagnostikovaných priemerných 10 detí s pozitívnym nálezom. Prevažne je nádor diagnostikovaný v prvých 3 rokoch života dieťaťa.

Rastúci nádor vedie k postupnej strate zrakovej ostrosti a dieťa začína škúliť. V pokročilom stave je sklovcový priestor vyplnený nádorovou hmotou a vytvára šedobiele sfarbenie zrenice tzv. leukokorii. Prítomné je začervenanie a opuch okolia oka vedúce k zväčšeniu oka. Vzniká zápal očnice, ktorý môže vyvolať glaukóm (zelený zákal) a ďalej môže byť prítomná jednostranná mydriáza (roztiahnutie zrenice) a heterochrómia (rozdielna farba dúhovky).

Skríning leukokorie sa vykonáva u všetkých novorodencov celoplošne v ČR od roku 2005. U detí starších ako 6 rokov je leukokoria vzácna. Diagnostika sa vykonáva v celkovej anestézii a za pomocou oftalmoskopia je sledovaný v prípade nádoru jeho rozsah. Dieťa môže podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie a pomocou najmodernejšieho digitálneho zobrazenia pre snímanie sietnice menom RetCam sú zhotovené fotografie alebo je nahrávaný videozáznam sietnice. V závažných prípadoch je vhodné podstúpiť magnetickú rezonanciu očnice a mozgu.

Liečba je zahájená podľa rozsahu ochorenia, kedy postihnuté dieťa podstupuje lokálnu vnútroočnú terapiu s chemoterapiou a rádioterapiou. V krajnom prípade je nutné pre záchranu života podstúpiť enukleáciu, tj odstránenie očného bulbu z očnice a následne používať náhradnú očnú protézu. Najnovšia liečba je zameraná na génovú terapiu, ktorá umožňuje nahradenie poškodené alebo chýbajúce gény plne funkčnými génmi. Prežitie dosahuje až 90 % prípadov vo vyspelých krajinách v závislosti od včasnej diagnózy, rozsahu postihnutia a úspešnosti liečby.

Primárny vrodený glaukóm je častejší u chlapcov a je nápadný nadmerným slzením a zväčšením očí

Zelený zákal (glaukóm) je stav, ktorý sa vyskytuje u predčasne narodených detí spôsobený poruchou vývoja dúhovkorohovkového (komorového) uhla prednej komory alebo poruchou cirkulácie vnútroočnej tekutiny vplyvom mechanickej prekážky. Ako dôsledok zvýšeného vnútroočného tlaku a ďalších faktorov dochádza k poškodeniu nervových a cievnych štruktúr v mieste optického nervu a sietnice. Fyziologická hodnota vnútroočného tlaku u detí sa pohybuje v rozmedzí 10-20 torrov. Ochorenie sa prejavuje v prvom roku života. Čím skôr sa prejaví, tým závažnejšia je prognóza. Vyskytuje sa u 1 z 10 000 pôrodov, častejšie u chlapcov.

U bábätka môžeme spočiatku zaznamenať vyššie slzenie, svetloplachosť alebo nadmerné privieranie očí. V pokročilej fáze je prítomné sčervenanie očí, zväčšenie a zašednutie povrchu rohovky. Nápadné je zväčšenie oka, pretože vysoký vnútroočný tlak tlačí na pomerne elastický obal a celý očný bulbus a rohovka sa zväčšuje.
Vyšetrenie sa vykonáva v prípade nespolupracujúcich detí v celkovej anestézii pomocou štrbinovej lampy alebo oftalmoskopu. Ďalej je vhodné podstúpiť tonometriu, ktorou sa zisťuje výška vnútroočného tlaku a prípadne gonioskopiu, tj vyšetrenie komorového uhla prednej očnej komory.

Liečenie spočíva v podávaní špeciálnych očných kvapiek na zníženie vnútroočného tlaku, prípadne mikrochirurgická operácia. Cieľom liečby je zamedzenie zhoršenia očných ťažkostí vedúcich k vzniku astigmatizmu, tupozrakosti, posunutiu očnej šošovky vplyvom veľkého tlaku alebo poškodeniu sietnice.

Vrodený šedý zákal sa rozvíja hlavne po narodení av pokročilom stave je prítomné šedobiela sfarbenie zrenice

Stav, kedy je očná šošovka bábätka zakalená je príčinou genetika, najčastejšie ako jeden zo znakov Downovho syndrómu alebo pri nevhodnom priebehu tehotenstva. V priebehu tehotenstva sú plod a matka najviac ohrozené, pokiaľ matka prekoná rubeola alebo horúčkovité ochorenie. Nadmerné užívanie kortikosteroidov alebo vplyv ožarovania môže podnietiť vznik šedého zákalu u plodu. Zakalenie sa môže týkať jedného alebo oboch očí zároveň. Postihnutie sa týka 1 zo 4000 pôrodov. Rozvíja sa v prvých dňoch po narodení.

Bábätko je nesústredené a často si trie oči. Prítomná je leukokoria (šedobiela sfarbenie zrenice) a nystagmus (mimovoľné pohyby očí). Bábätko môže trpieť bolesťou hlavy a môže častejšie plakať.

Vyšetrenie sa vykonáva maximálne do 4 týždňov života novorodenca. Dieťa treba upokojiť a posadiť do zatemnenej miestnosti. Pomocou oftalmoskopu sleduje ošetrujúci lekár odraz prekrvenej sietnice. Ak je prítomný červený reflex, optické médiá sú číre. V prípade prítomnosti šedého zákalu sa červený reflex neobjaví.

Liečba sa určuje podľa rozsahu zákalu, podľa postihnutia jedného alebo oboch očí a kvality videnia. Pri jednostrannom postihnutí očí je nevyhnutné vyoperované oko korigovať pomocou okuliarov, kontaktných šošoviek alebo pomocou vnútroočnej šošovky. Pri obojstrannom šedom zákale je vhodné podstúpiť okamžité chirurgické odstránenie zakalených očných šošoviek a vloženie umelých náhradných šošoviek a to čo najskôr a najlepšie pred 6. mesiacom veku dieťaťa, aby sa predchádzalo vzniku tupozrakosti.

Prípadne na prechodnú dobu je umožnené, aby dieťa používalo okuliare alebo kontaktné šošovky. Dôležité je zamedzenie vzniku tupozrakosti a porúch binokulárneho videnia. Vhodné je funkčné rozcvičovanie očí a to obzvlášť postihnutého oka, podstúpenie ortoptického výcviku a správneho nosenia okluzora (zakrytie jedného oka). Pokiaľ je prítomná očná vada, je nutné nosiť okuliarovú korekciu alebo kontaktné šošovky.

Dôležitá je prevencia a podchytenie vady alebo choroby včas

Nezabúdajme u detí na preventívne očné prehliadky, kedy je vhodné 1x za pol roka navštíviť očnú ordináciu a nechať očným lekárom skontrolovať aktuálny stav očí. Napr. pomocou prístroja Plusoptix je možné vyšetriť deti od 6. mesiaca až po školské roky. Jedná sa o rýchle a bezkontaktné meranie oboch očí zároveň pre prípadné odhalenie refrakčnej vady (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus), škúlenie alebo šedého zákalu. Pokiaľ zaznamenáte zhoršenie očných ťažkostí u Vašich detí, je vhodné okamžite navštíviť očnú ambulanciu a nechať dieťaťu skontrolovať stav očných tkanív. Iba očný lekár má v kompetencii vyšetrenie očí u detí a to na základe legislatívy a rozsahom štúdia v odbore. Optometrista v očnej optike môže vyšetrovať zrak u osôb od dovŕšenia 15 rokov.

Odoberajte naše novinky

Ďalej by vás mohlo zaujímať

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul