Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Choroby oka spôsobené starnutím

Zdieľajte príspevok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Staroba je prirodzenou súčasťou života. S pribúdajúcim vekom prichádza ku zmenám vo všetkých štruktúrach ľudského tela, nevynímajúc ani oko. K najčastejších chorobám oka tak patria zmeny na očných sietniciach, ktoré sú prejavom opotrebovanosti tkanív.

Na kvalitu zraku sa počas celého života kladú vysoké nároky, čo vo vyššom veku môže spôsobiť problémy s videním do diaľky (krátozrakosť) alebo zaostrovaním na krátku vzdialenosť (ďalekozrakosť). Ak vás trápi iba tento nedostatok, existuje jednoduché riešenie. Kvalitu zraku vám pomôžu korigovať dioptrické okuliare či kontaktné šošovky. S vekom však prichádzajú aj iné, omnoho vážnejšie choroby očí.

Očné choroby

Neostré a hmlisté videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, zmena vo vnímaní farieb, výpadky v zornom poli, bolesti hlavy, únava, či začervenané oči. Príčiny vzniku môžu byť rôzne. Aj preto sú najmä vo vyššom veku preventívne očné prehliadky veľmi dôležité. Najčastejším prejavom staroby očí, ktorý sa prejavuje  u všetkých ľudí je presbyopia (potreba nosenia okuliarov, najmä pri čítaní). K závažnejším chorobám očí prichádzajúcich s vekom patria zmeny v tkanivách oka, ktoré sú relatívne časté, ale netýkajú sa všetkých ľudí. Patrí k nim napr. katarakta, vekom podmienená degenerácia makuly, skleróza ciev či sietnice. Na kvalitu zraku v starobe má nezanedbateľný vplyv aj prostredie, životná úroveň, ale aj životospráva, čo sa  môže prejaviť aj ako glaukóm, uzávery ciev sietnice a iné.

Okuliare na čítanie sú povinnou výbavou

Starecká slabozrakosť alebo presbyopia, je prirodzený prejav starnutia oka. Očná šošovka postupne stráca svoju elasticitu a schopnosť zaostrovania. Preto sa približne okolo 40.-50. roku života začnú prejavovať problémy so zaostrovaním na blízke predmety a horšie videnie v šere. Slabozrakosť sa koriguje dioptrickými okuliarmi, ktoré spĺňajú všetky požadované normy. Dioptrické okuliare si preto nikdy nekupujte bez kontroly zraku svojím lekárom.

Sivý zákal postihuje až polovicu populácie

Katarakta, nazývaná aj sivý zákal, patrí k najrozšírenejšiemu ochoreniu očí v starobe. Očná šošovka sa okolo 60. roku života opotrebováva a tak prichádza k biochemickým zmenám, ktoré vedú k znižovaniu jej priehľadnosti. Šošovka sa zakaľuje a človek prestáva ostro vidieť. Správnou ochranou zraku pred UV žiarením používaním okuliarov s UV filtrami môžeme tvorenie sivého zákalu oddialiť. Sivý zákal sa rieši chirurgickým zákrokom, kedy sa do oka implantuje umelá vnútroočná šošovka.

Glaukóm – choroba očí, ktorá trápi najmä starších

Zelený zákal (glaukóm) sa môže vyskytnúť v každom veku, ale najčastejšie trápi starších ľudí. Prejaviť sa môže aj po úraze oka, diagnostikovaní cukrovky alebo za jeho vznikom stojí ajvrodená porucha očí. Hlavným prejavom zeleného zákalu očí je zvýšený tlak vo vnútri oka, ktorý vedie k poškodeniu až odumieraniu zrakového nervu a poklesu zrakovej ostrosti. Chorobný proces zeleného zákalu je možné správnou liečbou zastaviť. Lieči sa špeciálnymi očnými kvapkami, ktoré pomáhajú vnútroočný tlak zastaviť, alebo chirurgickým zákrokom. Neliečený alebo neadekvátne liečený glaukóm môže viesť až k slepote.

Choroba očí, ktorá si nevyberá: Vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly je závažné chronické degeneratívne ochorenie, primárne postihujúce centrálnu časť sietnice – makulu (tzv. žltú škvrnu). Vo vyspelých krajinách je príčinou ťažkého postihnutia centrálnej zrakovej ostrosti v populácii nad 60 rokov veku. Podľa najnovších štatistík sa v r. 2025 očakáva vzostup incidencie tohto ochorenia až o 40 %. Veľmi často vzniká na oboch očiach. VPDM sa vyskytuje v dvoch formách – suchej a vlhkej. Vlhká forma, pre ktorú je typické prerastanie krvných ciev do sietnice, je podstatne horšia. Poškodením makuly môže dôjsť k výraznej strate zraku. Tým, že jedno oko sa snaží kompenzovať druhé, môže choroba dlhší čas prebiehať nenápadne a zákerne. Prejavuje sa poklesom vnímania farieb, deformáciou obrazu či výpadkami v zornom poli. VPDM je preto najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku.

Odoberajte naše novinky

Ďalej by vás mohlo zaujímať

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul