Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Viete, že cukrovka alebo vysoký krvný tlak môžu negatívne ovplyvňovať váš zrak?

Zdieľajte príspevok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Málokto vie, že zle kompenzovaná cukrovka alebo vysoký krvný tlak môžu negatívne ovplyvňovať zrak. Najviac je ohrozená sietnica, ktorá napríklad vplyvom cukrovky má nedostatočný prísun správnych metabolických látok a môže vytvárať patologické zmeny a zapríčiniť zníženie kvality zraku. Tiež vysoký krvný tlak ohrozuje najmä sietnicu, kedy môže dôjsť k jej odumieraniu. Medzi ďalšie systémové ochorenia s prípadnou zrakovou komplikáciou patrí napr. porucha štítnej žľazy alebo roztrúsená skleróza. Najdôležitejšie je pravidelné vyšetrenie zraku u očného lekára a pri ochorení pravidelná a správna liečba systémového ochorenia a časté a pravidelné očné kontroly v očnej optike alebo u očného lekára.

Diabetici sú ohrozenou skupinou pre prípadné postihnutie očnej šošovky a sietnice.

U zle kompenzovaných diabetikov môže nastať premenlivé neostré videnie v závislosti od hladiny glykémie. Väčšinou sa videnie ustáli do normálu po podaní inzulínu alebo iných kompenzátorov glykémie. Diabetici majú vyššie sklony k zápalom viečok, spojivky a rohovky.

Pri zmenách hodnôt glykémie sa v extrémnom prípade môže spustiť negatívny biochemický proces postihujúci očnú šošovku, ktorý môže vytvárať vločkovité zákaly a vzniká tzv. diabetický šedý zákal (katarakta). Dochádza k zníženiu kontrastnej citlivosti alebo pacienti môžu vnímať tzv. haló efekty prejavujúce sa dúhovou aurou okolo svetelných zdrojov.

Za pomoci oftalmoskopu a pri stave mydriázy (rozšírená zrenica) môže očný doktor pozorovať prípadné postihnutie sietnicových ciev s krvácaním do sklovca a následným odlúčenie sietnice, ktoré je súčasťou tzv. diabetickej retinopatie. Toto očné ochorenie prvýkrát dlho bezpríznakové, je neskôr sprevádzané s poklesom zrakovej ostrosti a zvýšenou citlivosťou na oslnenie u niektorých zle kompenzovaných diabetikov po 10-tich rokoch trvania cukrovky. U pacientov s nálezom ťažkej formy diabetickej retinopatie môžeme predpokladať vyššie riziko prejavov suchého oka spojenú so zníženou citlivosťou rohovky a znemožňujúcou prípadné zdravé a komfortné nosenie kontaktných šošoviek. Pokiaľ je poškodenie zistené včas, je možnosť po odbornej oftalmologickej konzultácii podstúpiť laserový zákrok.

Jedinci s diabetickou retinopatiou majú zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu (glaukóm) ochorenia, ktoré štatisticky najviac spôsobuje slepotu. Táto situácia môže nastať, ak zničenie krvných ciev, ktoré vzniká v dôsledku retinopatie, blokuje prirodzený odtok vnútroočnej tekutiny z oka. Glaukóm v počiatočnom štádiu nevykazuje nápadné príznaky, takže ľudia si nie sú vedomí, že sa s ich zrakom niečo deje. V pokročilom štádiu môže pacient pociťovať napr. zúženie zorného poľa. Preto by mal každému diabetikovi vykonávať jeho očný lekár meranie vnútroočného tlaku aspoň jedenkrát až dvakrát za rok.

Vekom podmienená makulárna degenerácia sietnice (VPMD) je veľmi závažné ochorenie postihujúce centrálnu časť sietnice a je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku u starších ľudí. Ochorenie spôsobuje zahmlené až pokrivené videnie. Vyvíja sa buď vo vlhkej alebo v suchej forme. Suchá forma VPMD sa rozvíja pomaly s centrálnym výpadkom zraku. Bohužiaľ v súčasnej dobe neexistuje liečba na suchú formu, iba užívanie preparátov s obsahom luteínu môžu byť prevenciou. Ľahká forma VPMD má rýchly priebeh so stratou schopností rozoznávať farby a centrálnym výpadkom zraku. Liečba vlhkej formy spočíva v aplikácii vnútroočných injekcií anti-VEGF preparátu brániacej opuchom a krvácaním sietnice a zároveň potláča rast nových ciev. Časté testovanie pomocou tzv. Amslerovej mriežky pomôže zachytiť prípadné začínajúce ochorenie. VPMD je možné diagnostikovať mmj. pomocou OCT vyšetrenie, ktoré meria hrúbku centrálnej časti sietnice.

Vysoký krvný tlak môže spôsobiť vznik krvných výronov v oku, kde neliečený stav môže zapríčiniť stratu zraku.

Očný doktor môže za pomoci oftalmoskopu zaznamenať u dlho nekompenzovaných ľudí s vysokým krvným tlakom cievne zmeny na sietnici, ktoré môžu viesť ku krvácaniu a prípadnú stratu zraku. Postihnutí môžu pociťovať neostré hmlisté videnie, prechodnú slepotu alebo zúženie zorného poľa. V ťažších prípadoch dochádza k zníženiu krvného zásobenia sietnice alebo k odumieraniu zrakového nervu. Preto by každý, kto má diagnostikovaný vysoký krvný tlak mal pravidelne užívať medikamenty na zníženie krvného tlaku a upraviť životosprávu a mal by 2x do roka dochádzať k očnému doktorovi, ktorý zmeria vnútroočný tlak a skontroluje stav očného pozadia. Iba včasné zachytenie prípadných zmien na sietnici zvyšuje pravdepodobnosť záchrany zraku.

Porucha štítnej žľazy môže spôsobiť patologické zmeny na prednej časti oka a prípadne komplikovať komfortné nosenie kontaktných šošoviek.

Ľudia trpiaci poruchou štítnej žľazy môžu mať očný bulbus vysunutý dopredu a to potom môže spôsobovať pálenie a slzenie očí sprevádzané opuchmi viečok alebo vysychaním rohovky znemožňujúci prípadné bezpečné nosenie kontaktných šošoviek. Tieto patologické zmeny sú spôsobené tzv. endokrinnou orbitopatiou, ako závažné progresívne očné komplikácie asociované väčšinou s nadmernou funkciou poruchy štítnej žľazy prejavujúcou sa možným rozdvojením obrazu s prípadným útlakom zrakového nervu. Dôležité je kvalitná diagnostika napr. ultrazvukovým vyšetrením alebo magnetickou rezonanciou a následnou imunosupresívnou terapiou a kortikoterapiou podporená očnými kvapkami a gélmi s nosením kvalitných tmavých slnečných okuliarov.

Postupná strata zraku spojená s bolesťou očí alebo rozdvojením obrazu môže postihnúť pacientov s roztrúsenou sklerózou.

Roztrúsená skleróza je chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém napáda centrálnu nervovú sústavu a spôsobuje rozpad myelínových pošv v mozgu. V závislosti od útlaku pošvy môže vzniknúť zápal očného nervu spôsobujúci bolesť oka pri jeho pohybe s hmlistým videním a výpadkami zorného poľa. Zároveň postihnutý môže zaznamenať zmenu farebného videnia, môže vidieť rozdvojene alebo môže pociťovať cmúľanie očí. Odporúča sa vyhýbať sa vysokej fyzickej záťaži a veľkému vplyvu teplotných zmien napr. sauny, kde po týchto veľkých zmenách dochádza k prechodnému zhoršeniu zraku. Vhodné je pravidelne navštevovať očného doktora pre sledovanie prípadných zmien v oku a začatie včasnej liečby.

Buďte zodpovední a nepodceňujte prípadnú zdravotnú komplikáciu. Podstupujte preventívne očné kontroly u očného lekára.

Odoberajte naše novinky

Ďalej by vás mohlo zaujímať

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul